Peruskoulun elämänkatsomustieto 9
et9

Tämä on julkistettu 31.1.2011

Kaikki etkirjat löydät tästä

Sisällysluetteloon pääset napauttamalla tästä:Opetussuunnitelmat

Ateistien ehdotuksen uudeksi opetussuunnitelmaksi
löydät tästä

Opetushallituksen ohjeen uudeksi opetussuunnitelmaksi
löydät tästä 

Onpa Vesa-Matti Loiri mennyt huonon näköiseksi,  sanoi eräs Lordin esityksen katselija.

Tietokilpailussa:
- Tehän olette jalkapalloasiantuntija, eikö niin?
- Kyllä.
- Ja tiedätte kaiken jalkapallosta?
- Aivan.
-Hyvä. Kuinka monta reikää on maaliverkossa?

Suomen kansan arvoituksia:

Missä urheilulajissa voittajat kulkevat taaksepäin ja häviäjät eteenpäin?

-Köydenvedossa.

Sisällysluettelo
 1. Alkulause
 2. Miljoona suomalaista ei kuulu kirkkoon
  1. Tehtäviä
 3. Uudet aineistot alkavat tästä
 4. Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
 5. Katsomusten maailma
 6. Kulttuuri
 7. Etiikka ja hyvä elämä
 8. Monikulttuurisuus ja muita etiikan ongelmia
 9. Ihmisoikeusetiikka
 10. Ympäristöetiikkaa
 11. Tulevaisuus
 12. Vanhat aineistot

Alkulause

Elämänkatsomustieto et9 liittyy oppimateriaalisarjaan.

Tekstiä ei ole tarkoitettu päähän päntättäväksi vaan ymmärrettäväksi ja herätteiden antajaksi. Tästä syystä yksityiskohtia ei tule yrittää painaa mieleen, vaan pääasia on, että asenteet kehittyvät Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hengessä.

Monet tehtävistä on tarkoitettu opettajan johdolla ja pienissä ryhmissä suoritettavaksi. Koska opetusryhmät ovat pieniä suuressa osassa maata, tähän pitäisi olla hyviä mahdollisuuksia. Toisaalta eri luokka-asteiden yhdistäminen vaikeuttaa opettajan työtä.

Oppilaille voidaan antaa läksyksi lukea lyhyitä osia tekstistä, mutta heille on selitettävä, ettei tarvitse lukea läksyä ulkoa tai osata kaikkia sen yksityiskohtia.

Oppilaskeskeisiä menetelmiä on pyrittävä käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Oppilaan ja opettajan siveellinen kasvu voi tapahtua vain omaa vauhtia, ja itsenäinen työskentely on omiaan edistämään tätä kasvua.

Helsingissä 31.1.2011
Erkki Hartikainen
Fil. maist.

Miljoona suomalaista ei kuulu kirkkoon

Syyskuun 2008 aikana evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomien suomalaisten määrä ylitti miljoonan. Heistä valtaosa  on käyttänyt eroakirkosta.fi -palvelua.

Suurin osa yli miljoonasta, ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu 60.000, helluntailiikkeeseen yli 50.000 ihmistä ja muihin vähemmistöuskontoihin yhteensä noin 70.000.

Uskontokuntiin kuulumattomien osuus on noussut erityisesti vuonna 2003 säädetyn uskonnonvapauslain jälkeen. Kirkosta voi erota sähköpostilla sivustossa

http://eroakirkosta.fi/

Valtaosa kirkosta eroavista ei liity mihinkään uskontokuntaan.

Lokakuussa 2010 kirkosta erosi muutamassa viikossa 40.000 ihmistä.

Tehtäviä

 1. Mitä eri merkityksiä sanalla "kirkko" on.
 2. Ottakaa selvää, kuinka paljon ihmisiä on eronnut Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut tänään http://eroakirkosta.fi/static/ek-tilastot/
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi ihmisiä eroaa kirkosta.

Uudet aineistot alkavat tästä

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta

Kansalaistottelemattomuus
Terrorismin ongelma

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Katsomusten maailma

Katsomusvapaus Suomessa ja nykyinen lainsäädäntö
Ajankohtaisia katsomusvapauden kysymyksiä

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Kulttuuri

Kulttuuri ja luonto
Ihminen luonnon- ja kulttuuriolentona
Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: haumanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Kultuurihistorian suuret linjat
Luonnon asema erilaisissa kulttuureissa

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Etiikka ja hyvä elämä

Etiikan pääsuuntia
Nuoren moraalinen kasvu
Hyvä ja muut arvot, itseisarvo ja välinearvo
Seuraus-, velvollisuus- ja hyve-etiikka
Kultainen sääntö
Moraalidilemmoja
Käytännöllisiä nuoren ihmisen elämän ongelmia

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Monikulttuurisuus ja muita etiikan ongelmia

Kulttuurien ja moraliperinteiden mininaisuus
Länsimainen monikulttuurisuus
Relativismi ja sen ongelmat
Esimerkkejä nykyajan eettisista peruskysymyksistä

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Ihmisoikeusetiikka

Oikeuden ja velvollisuudet
Ihmisen arvokkuus moraalin perustana
Ihmisoikeuksien historiaa
YK:n julkilausumat
Ihmisoikeuksien lajeja
Humanistimanifestit
Oikeuden koulussa
Hyvinvoinnin jakautuminen

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Ympäristöetiikkaa

Ihmiskeskeisyys vs luontokeskeisyys
Eläinten oikeudet
Yhteisön ja yksilön vastuu

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Tulevaisuus

Tulevaisuus
Minun tulevaisuuteni
Tulevaisuuden yhteiskunta
Luonnon tulevaisuus

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä

Vanhat aineistot

Tähän osioon pääset napauttamalla tästä