Valitse laskutoimitus, jota haluat harjoitella:

montako.merkkiä 0-10
montako.merkkiä 11-20
montako.merkkiä 21-30

arvaa-luku väliltä 1-100

mikä-luku-puuttuu 1-9
mikä-luku-puuttuu 8-29


yhteenlasku luvuilla 0-3
yhteenlasku luvuilla 1-5
yhteenlasku luvuilla 1-10
yhteenlasku luvuilla, joista toinen on 1-10 ja toinen 1-20
yhteenlasku luvuilla 1-20
yhteenlasku luvuilla 1-100
yhteenlasku luvuilla 1-1000
yhteenlasku luvuilla 100-1000, monta lukua, perinteinen menetelmä
yhteenlasku luvuilla 100-1000, monta lukua, muistamista helpottava menetelmä
kolmen luvun yhteenlasku
neljän luvun yhteenlasku
viiden luvun yhteenlasku
puuttuva luku yhteenlaskussa
vihjeitä yhteenlaskuun

negatiiviset luvut ja niiden yhteenlasku
negatiiviset luvut ja niiden kertolasku

vähennyslasku luvuilla 1-10
vähennyslasku luvuilla 1-20
vähennyslasku
erilaisia vähennyslaskumenetelmiä

kertolasku luvuilla 0-3
kertolasku luvuilla 1-5
kertolasku luvuilla 1-10
kertolasku luvuilla 1-100
kolmen luvun kertolasku
puuttuva luku kertolaskussa
vihjeitä kertolaskuun
pitkä kertolasku

pitkä-kertolasku-kokonaan annetuilla-luvuilla

jakolasku
jakojäännös
pitka jakolasku

pitkä-jakolasku-kokonaan annetuilla-luvuilla

murtolukulaskin
murtolukulaskennan alkeita
murtolukulaskennan harjoitteluohjelma
alkutekijälaskin
suurimman yhteisen tekijän laskin
pienimmän yhteisen jaettavan laskin, myös syt
enintään viiden luvun pienimmän yhteisen jaettavan laskin, voi kaatua
sekalukulaskin, voi hidastella

desimaaliluvut

prosenttilaskin
prosenttilaskuharjoitin
prosenttilaskun alkeita

yksinkertaisen koron laskin
yksinkertaisen koron pääoman laskin
yksinkertaisen koron ajan laskin
koronkorkolaskuri, kasvanut pääoma
koronkorkolaskuri, nykyarvo

lainalaskuri

potenssilaskentaa
polynomien yhteenlaskun opettelua
polynomien kertolaskun opettelua
polynomien jakolaskun opettelua
yksinkertaisten yhtälöiden opettelua
yksinkertaisten polynomien jako tekijöihin, opettelua

neliöjuuren opettelua
kuutiojuuren opettelua
yleisen juuren opettelua
juurilaskin
murtopotenssin-opettelua
murtopotenssilaskin
potenssi- ja juuriharjoitin

yksinkertaisten yhtälöiden rakaiseminen
pisteen lisääminen koordinaatistoon
mikä on funktio
funktion arvojen laskeminen kuvaajan piirtämistä varten
funktion kuvaajan piirtäminen

janan pituus ja keskipiste koordinaatistossa
pisteen etäisyys suorasta koordinaatistossa
suorien välisten kulmien puolittajat
suorien analyyttistä geometriaa
ympyrä koordinaatistossa
ellipsi koordinaatistossa
hyperbeli koordinaatistossa
paraabeli koordinaatistossa
eksponenttifunktio koordinaatistissa
logaritmifunktio koordinaatistossa

lähtöjoukko (määrittelyjoukko), maalijoukko, arvojoukko, injektio, surjektio ja bijektio
käänteisfunktio
rajoittuma, yhdistetty, parillinen, pariton ja symmetrinen funktio

polynomien yhteen- ja vähennyslasku
lausekkeiden jakaminen
murtolausekkeiden kertominen ja jakaminen
murtolausekkeiden laskutoimitusten opettelua

polynomin nollakohdat
murtolausekkeiden yhteen- ja vähennyslasku (toimii vain Chrome -selaimella tai muulla hyvin kevyellä selaimella)

verrannollisuuden lajit
verrannon puuttuvan jäsenen laskuri

murtolausekeyhtälöiden opettelua
ensimmäisen asteen epäyhtälöiden opettelua
toisen asteen epäyhtälöiden opettelua
murtoepäyhtälöiden opettelua
juuriyhtälöiden opettelua
juuriepäyhtälöiden opettelua
itseisarvoyhtälöiden opettelua
itseisarvoepäyhtälöiden opettelua
ensimmäisen asteen yhtälöryhminen opettelua
epäyhtälölaskin
epäyhtälöryhmien opettelua

kolmannen asteen yhtälö, opettelua ja tarkistus octavella
neljännen asteen yhtälö, opettelua ja tarkistus octavella
toisen asteen kahden muuttujan yhtälöpari octavella

yhtälöiden ja epäyhtälöiden tarkistaminen Sagella
painokelpoisten kaavojen tuottaminen Sagella html:ään
derivointi Sagella
integrointi Sagella
kokonais-, rationaali-, reaali- ja kompleksiluvut Sagella
murtolukulaskut Sagella
symbolisia laskutoimituksia Sagella
polynomien jakolasku Sagella
kaksiulotteiset kuvaajat Sagella
kolmiulotteiset kuvaajat Sagella
matriisien määritteleminen Sagessa (yhtälöryhmän ratkaiseminen)
kenttien ja vektorikenttien kuvaajat Sagessa
kaksiulotteiset nuolet Sagessa
 
vektorilaskennan alkeita octavella havainnolistettuna

kompleksilukujen alkeita octavella havainnollistettuina

aksiomaattinen trigonometria
geometrisen trigonometrian alkeet

funktion raja-arvo wxMaximalla (alku)
funktion jatkuvuus
lukujono
sarja
differentiaalilaskentaa wxMaximalla (alku)

Rollen lause ja väliarvolause

integraalifunktio
määrätty integraali, pinta-alat ja tilavuudet

tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan alkeita

joukko-opin alkeita
logiikan alkeita
joukko-opin aksioomat
reaalilukujen aksioomat
luonnollisten lukujen aksioomat
logiikan aksioomat

c²-alku

c³-alku

ohjelmia: avaruuskolmion ala, kun kolme pistettä tunnetaan
ohjelmia: avaruuskolmion sivut, kun kolme pistettä tunnetaan
ohjelmia: avaruuskolmion kulmat, kun kolme pistettä tunnetaan
ohjelmia: tetraedrin tilavuus, kun kolme vektoria tunnetaan
ohjelmia: tetraedrin tilavuus, kun neljä pistettä tunnetaan

laskimia: toisen asteen yhtälön online -laskin
laskimia: kolmannen asteen yhtälön online -laskin
laskimia: neljännen asteen yhtälön online -laskin
laskimia: lisätty mielivaltaisen kolmion online -laskin
laskimia: lisätty polynomin arvojen laskin 0-7 asteen polynomeille (online).
laskimia: lisätty mielivaltaisen funktion taulukoija (tasavälein, online)
laskimia: lisätty kahtiajako- eli bisection- menetelmä funktion annetun välin juurien löytämiseksi (online)
laskimia: lisätty numeerisen integroinnin online - laskin
laskimia: edellisen täydennykseksi yhden yhden muuttujan funktion piirturi

laskimia: lisätty lukijain toivomuksesta piirturi, joka piirtää useita funktioita samaan kuvaan.


todennäkäisyyslaskentaan on lisätty pienimmän neliösumman menetelmä talulukkolaskentaohjelmalla.

lisätty funktiopiirturi, jolla voit piirtää myös numeerisia derivaattoja antamalla lausekkeen (f(x+h)-f(x-h))/2h.

lisätty esite Firefoxin JavaSript konsolista

laskutoimitusten ominaisuuksia

Voit harjoitella laskemista myös alla olevalla laskimella:
Rad Deg Grad ©H